Партньорство за красива и чиста среда – новите дестинации на _Място България през 2020?
Партньорство за красива и чиста среда – новите дестинации на _Място България през 2020?
От събитие в събитие - Аз, Ти, Пловдив! през 2019
От събитие в събитие - Аз, Ти, Пловдив! през 2019
Класна стая на открито е новото _МЯСТО без отпадъци в училище Райна Княгиня
Класна стая на открито е новото _МЯСТО без отпадъци в училище Райна Княгиня