Почистваме заеднo

Почистваме заедно

#ПочиствамеЗаеднo

Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще се организира почистване на пет зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно.
В резултат на горните дейности, ще бъдат събрани пластмасови отпадъци, които ще се преработят и от тях ще бъдат създадени места за сядане в три градски зони в Пловдив.