Home

Чиста Европейска столица на културата

Какво можеш да направиш, за да промениш средата около теб? Включи се в инициативата за чиста Европейска столица на културата „Аз, Ти, Пловдив!“.

Стани посланик на идеите за отговорно потребление и намаляване на отпадъците!

#празнуваме чисто

Ако си организатор на събитие в Пловдив или си доброволец към такова, включи се в обучение за намаляне и разделно събиране на отпадъците

Регистрирай

#рециклираме 2019

Научи повече как да си отговорен към околната среда, какво можеш да направиш за намаляване на отпадъците в ежедневието и какви са ползите от разделното събиране на отпадъци.

Рециклирай

#почистваме заедно

Пет зони в Пловдив ще бъдат почистени от доброволци, а събраните отпадъци ще допринесат за постигане на целта за рециклиране на 2019кг опаковки.

Почисти

#променяме заедно

В три квартала в Пловдив от рециклираната пластмаса, събрана през годината, ще се обновят места за срещи и почивка.

Стани доброволец

За едно по-активно и по-отговорно гражданско общество, в Пловдив!

„Аз, Ти, Пловдив“ цели да създаде партньорства между граждани, институции и културни оператори, които да си работят заедно за намаляване и оползотворяване на отпадъците от събития и за почистване и облагородяване на няколко жилищни зони в града. Крайната цел е да бъде създадена устойчива култура за активно гражданско участие и отговорно поведение към средата, в която живеем.

Когато и последният турист си тръгне, и последната светлина от прожектор угасне, и последната гайка от сцена бъде прибрана…  тогава може би ще се види истинската култура на пловдивчани.

#КУЛТУРНИ БЕЗ ОТПАДЪЦИ

През 2019-та Пловдив ще е център на толкова много културни събития! Разгледай календара на събитията под шапката на „Аз, Ти, Пловдив!“! Намери събитие, включи своето такова или се присъедини като доброволец:

Открий решението

Открий полезна информация за намаляване на отпадъците в ежедневието и ползите от разделното събиране на отпадъци.

Ресурси