Променяме заедно

#ПроменямеЗаедно

Няколко градски зони ще бъдат облагородени с помощта на местната общност и платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ! 

В последните месеци, в резултат на нашите отворени покани успяхме да се спрем на местата, които заедно ще променим. Кварталите, които ще имат свое ново _Място са:

Район Тракия – 3 зони;

Район Централен – зона Младежки хълм

Район Южен – една зона

Търсим ентусиасти:

Сигурни сме, че се сещаш за поне няколко места в града ни, които имат нужда от облагородяване. На пръв поглед само трябва да се намери някой, който да разчисти запустялото място, да сложи една боя и да възстанови пейките… Но ние знаем, че това не е всичко. Преди всичко трябват идеи и ентусиазъм!

През последните няколко години сдружение БГ Бъди Активен, инициатор на платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, си партнира с десетки граждани и организации в 18 града за обновяването на различни места. И знаем, че за да се осъществи една такава идея, най-важни са хората, ангажирани с осъществяването й.

 

Ето защо ние търсим не места, а ентусиасти!

Ако можеш да събереш отбор ентусиасти, пълни с идеи и готови да се потрудят заедно, за да облагородят конкретно място в Пловдив, ние можем да ти помогнем с бюджет за материали до 10 000 лв., със споделен опит и с организационна подкрепа, за да реализирате идеята си. Поканата ни е отворена както за организации, така и за неформални обединения на граждани.

 

Как ще изберем:

Тази година имаме възможност да подкрепим облагородяването на няколко места в Пловдив. Изборът ще бъде направен от сдружение БГ Бъди активен, наши партньори с опит в намесата в градска среда и граждански организации. Като цяло търсим хора и организации, които предлагат проект, който е:

  • реалистичен и осъществим в рамките на 2019 г., с ясна рамка на дейностите и разходите
  • иновативен и оригинален, и ще допринесе за активизиране на местната общност и цялостно облагородяване на района
  • въвлича млади хора, отворен е за участие на широк кръг граждани и е готов да привлича още партньори
  • отговорен към околната среда и насърчава културата за опазване на природата и чистотата в града

 

Как ще ти помогнем:

  • Ще осигурим част от средствата, необходими за материали – в размер до 10 000 лв
  • Ще те съветваме как да се организира и оптимизира процесът на облагородяване
  • Ще те свържем с потенциални партньори, които могат да са полезни