Campaigns

#ПразнувамеЧисто

Аз Ти Пловдив сме ние

В рамките на #ПразнувамеЧисто ще бъдат организирани обучения за културни оператори как да намалят и оползотворят отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата. По време на някои от най-големите събития в града ще бъде осигурена подкрепа от доброволци за разделно събиране на отпадъците на място и за тяхното оползотворяване след събитията.

#Рециклираме2019

Тази линия на платформата цели да създаде образователни ресурси, да предостави на гражданите практически съвети и да ги мотивира да събират разделно отпадъците си. Доброволците на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще бъдат сред гражданите на Пловдив, ще разговарят с тях в парковете, ще организират срещи и събития.

#ПочиствамеЗаедно

Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще се организира почистване на между пет и десет зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване.

#ПроменямеЗаедно

Две градски зони ще бъдат облагородени с помощта на местната общност и платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ! “Имаш идея за облагородяване на някое запуснато място в Пловдив – „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ може да ти помогне.