Форум Град #БезОтпадъци

За събитието

Форум Град #БезОтпадъци е тук, не само, за да поставя въпроси, но и да предлага решения за устойчиви, чисти и удобни за хората градове.

Вярваме в трансформиращата сила на гражданските идеи и в резултатите от труда на доброволците. Но знаем, че само те не са достатъчни за дългосрочни и устойчиви резултати. Важно е граждани, институции и бизнес да работят заедно.

С панелните дискусии и работните ателиета във Форум Град #БезОтпадъци искаме да насърчим дългосрочното партньорство между между тях. Това е начинът да се радваме на икономическо и социално благополучие и високо качество на живот в градовете.

Ще ви запознаем с успешни модели от България и чужбина за сътрудничество в планирането, създаването и управлението на обществени пространства. Ще се срещнете с организатори на дългосрочни инициативи за намаляване на отпадъците и осигуряване на чиста Градска среда.

Надяваме се форумът да бъде отправна точка за вдъхновение на различни Групи – граждански и доброволчески организации, местната администрация, експерти по опазване на околната среда и устойчиво развитие, представители на компании, ангажирани с устойчиво развитие и социалната отговорност, както и учители и представители на образователната система.

Достъпът до събитието е безплатен, но се изисква предварителна регистрация.

Програма/29 ноември 

9:00 – 9:20  – Регистрация
9:20 – 9:30  – Откриване

9:30 – 10:20 Панелна дискусия: Градовете на бъдещето и бизнесът: дългосрочна визия за социална отговорност  –  модератор Иван Бондоков, Limacon Event Center, Пловдив

Участници:

– Жана Величкова – Изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

– Николай Михайлов – Експерт по устойчиво развитие, denkstatt България

– Стефка Мазева – Експерт по събиране, сортиране и извозване на отпадъци, Макском Байк , Пловдив

10:20 – 11:20 Панелна дискусия: Устойчивите градове и местните общности: флирт или доживотно приятелство – модератор Нора Стефанова, Варна.

С участието на:

– Биляна Милева, БГ Бъди активен, платформа за чиста градска среда “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ”

– Янина Танева, Фабрика за идеи – “Резиденция Баба”

– Анна Калинова Детска архитектурна работилница

11:20 – 11:40 Кафе-пауза

 

11:40 – 13:00 Панелна дискусия: Променящите се квартали: как да дадем власт за промяна на гражданите –  модератор Ласка Ненова, БГ Бъди активен, Пловдив.

С участието на:

– Яна Шлендер, член на екипа на инициативата “Красив като нас” (Schoen Wie Wir) за социална промяна в район Нойкьолн в Берлин

– Сесилия Варга и Река Мажор от екипа на организацията MindSpace, която работи за социална промяна в района около пл. “Ракоци” в Будапеща

– Костадин Димитров, кмет на Район “Тракия” в Пловдив, ще представи инициативи за сътрудничество на общината с местните общности

13:00 – 14:00 Обяд

Работни ателиета

14:00 – 17:00  Ателие 1 – Социална промяна чрез партньорство – Design thinking сесия за идеи за социална промяна в полза на градовете.

14:00 – 17:00  Ателие 2 – А и Б на рециклирането – Обучителна сесия за намаляване на отпадъците и рециклирането им.

По време на ателиетата ще сервираме кафе и напитки!

КРАЙ на събитието

Говорители / Лектори

Иван Бондоков

Иван Бондоков е съ-основател на брандовете Limacon Event Center, Limacon Marketing&Strategy и Limacon SalesHub. Вече повече от 3 години той и партньорката му Валентина развиват събитийната и маркетинг среда в Пловдив. Освен че предоставят пространство, организират също различни обучителни формати за местната бизнес общност по теми като продажби, маркетинг, бизнес мениджмънт и управление на човешкия капитал. За последните няколко години през Limacon Event Center са минали над 5000 души и са организирани над 400 малки и големи събития от различен характер. С другите два бранда Limacon помага на средните бизнеси в града да изграждат и изпълняват персонализирани маркетинг стратегии и да допринасят за привличането на повече потенциални клиенти. 

 

Жана Величкова

Жана Величкова е дипломиран инженер, има квалификация по финансов мениджмънти множество допълнителни квалификации в областта на финансовото управление, стандарти и одит, проектно управление и др. Тя има професионален опит в корпоративна среда, както и дългогодишен опит в публичната администрация. Като експерт и ръководител на звена в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма тя е ангажирана с развитие на регулаторната рамка за осигуряване на свободното движение на стоки и усъвършенстване на инфраструктурата по качеството за ефективното прилагане на законодателството. Сред отговорностите й е и развитието на националното и европейско законодателство в областта на храните. Участва в активно в регулаторния процес на ниво Европейски съюз. Има опит и като технически оценител на органи по сертификация на системи за управление на качеството към националния орган по акредитация. От 2012 г. тя е Председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, а към момента е неин Изпълнителен Директор.

 

Николай Михайлов

Николай Михайлов е консултант по устойчивo управление на ресурсите в denkstatt България – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Той има опит като експерт, както в проекти за български и международни компании, така и за местната власт. Работи в Столична община като Старши експерт в Дирекция Управление на Отпадъците, а преди това – като Експерт в най-голямата организация за оползотворяване на опаковки – Екопак България. В denkstatt България работи предимно по проекти, свързани с изготвянето на европейските политики за кръгова икономика, както и тяхното ефективно транспониране в българското законодателство. Също така е пряко ангажиран с подобряване на различните системи за разделно събиране на отпадъци в България.  Николай е Бакалавър по Европейска политика и Магистър по Регионална и екологична политика от Aberystwyth University, Великобритания, както и Магистър по Управление на околната среда от Aalborg Universitet, Дания. Също така притежава следдипломна квалификация за Оценка на въздействието на законодателството от СУ „Климент Охридски“.

 

Стефка Мазева

Стефка Мазева, експерт по събиране, сортиране и извозване на отпадъци, ще представи системата за разделно събиране и проследяване на пътя на отпадъците, въведена в Макс Европа, както и инициативите на компанията в подкрепа на облагородяване на средата в Пловдив.

 

Нора Стефанова

Нора Стефанова се занимава с развитие на хора, както на организационно, така и на общностно ниво. Работи едновременно и с трите сектора – бизнес, граждански и публичен, като се фокусира върху проекти, които стимулират проактивност в хората да намерят сами решения на предизвикателствата си. През годините е работила с едни от най-големите предприятия и неправителствени организации, ползвайки методите на неформалното образование, овластяване и общностно ангажиране за повишаване на организационните резултати, подобряване на средата и провокиране на социална промяна. Младежите и младежките общности са ѝ слабост и работи с Национални агенции по младежките програми в няколко страни за стимулиране на активни младежи, младежки инициативи, доброволчески дейности и активно гражданство. Активен партньор на БГ Бъди Активен от 2013 г. за Североизточна България в промотирането на физическата активност за всички, образование чрез спорт, активиране на общности и placemaking.

 

Биляна Милева

Биляна Милева е проджект мениджър, и заема една от главните роли в планирането и реализацията на проектите на BG Бъди активен още от 2013г. По образование е социолог и магистър Медийна комуникация (Журналистика, реклама, PR).
По време на Форум Град #БезОтпадъци Биляна ще представи платформата за чиста европейска столица на културата Аз, Ти, Пловдив

Янина Танева

Янина е съосновател на Фабрика за идеи и Резиденция БАБА. Тя е стратегически комуникатор по професия, любител на споделени визии, лектор, обучител, блогър и пътешественик. Вярва в силата на “проблемната” среда да бъде инкубатор на уникални социални иновации. Работи в ролята на “катализатор” и “подхранител” на малки идеи и мечтаещи хора с необикновен потенциал за социална промяна. Темата, която ще представи, е необходимостта от радикални отговори на радикалната изолация в обществото и “Резиденция Баба”, като един такъв отговор на проблемите с обезлюдяването на българските села и постепенната загуба на общите ни културни съкровища, съхранявани там. Ще научим как точно се случва това от гледна точка на партньорствата с местната администрация и институции и какви са приключенията, когато работим в малко населено място, а сме водени от нуждите на местните хора.

 

Анна Калинова 

Анна Калинова е архитект на свободна практика. От 2018 г. води работилници за деца в “Детска архитектурна работилница”. Участва в проекти за изкуство в градска среда на Сдружение “Трансформатори”. Изследва възможностите на застроената среда като образователен инструмент.

 

Ласка Ненова

Ласка Ненова е основател на БГ Бъди активен, инициатор на платформата за чиста Европейска столица на културата “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” през 2019 и на проекта за облагородяване на градската среда _Място през 2016 г. Тя е член на УС на мрежата Placemaking Europe и е европейски представител на глобалната мрежа PlacemakingX. Освен това Ласка е мениджър за Европа на инициативата за насърчаване на физическата активност NowWeMOVE, като управлява целогодишни граждански инициативи в над 40 държави като MOVE Week, Европейски ден без асансьори и Европейски ден на спорта в училище.

 

Янна Шлендер

Янна Шлендер, член на екипа на инициативата “Красив като нас” (Schoen Wie Wir) за социална промяна в район Нойкьолн в Берлин. Като човек отдаден на идеята за промяна, Яна работи в комуникационния, образователния и културния сектор, както и в различни НПОта. Тя изгражда CRCLR и работи за прилагането на кръговата икономика на практика – през консултирането до прилагането на практика. Има дългогодишен опит в управлението на проекти и е куратор на различни събития, обединяващи управленски, политически и граждански общности.    

Костадин Димитров

Костадин Димитров – кмет на Район Тракия в Пловдив се включва в третата Панелна дискусия на Форум Град #БезОтпадъци, която разглежда темата “Променящите се квартали: как да дадем на гражданите власт за промяна “.
Ще говорим за наистина успешни модели, които чрез работа и диалог оставят значими следи в градската среда и обществото

Сесилия Врага

Сесилия се дипломира в Бъдапещенския университет Corvinus, със специалност  социология и комуникация и оттогава работи, като ръководител на проекти в много различни области. “Преди по-малко от година се присъединих към Mindspace и първият ми голям проект беше „Будапеща в 100 думи“, състезание за писане на история за всеки с желание и смелост да споделя своята история за града. Работя и в проектите за съживяване на връзката между кварталите Csarnok и Palota в 8-ми район на Будапеща. Моите отговорности са сложни, включително комуникация, организация на събития и управление на проекти.”

 

Зорница Базлянкова – Фабрика за идеи,

Водещ на “Ателие 1: Социална промяна чрез партньорство – Design thinking сесия за идеи за социална промяна в полза на градовете”

 

Дарина Иванова – Морски клуб “Приятели на морето”, Варна, 

Дарина Иванова и Нора Стефанова са водещи на “Ателие 2- А и Б на Рециклирането: Обучителна сесия за намаляване на отпадъците и рециклирането им”

Регистрация

Участието във Форум Град #БезОтпадъци е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

При попълване на регистрационната форма, моля посочете на кое от трите ателиета бихте искали да присъствате в следобедните часове на събитието.

Контакти

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас по имейл на адрес:  [email protected]

Форум Град #БезОтпадъци ще се проведе в:

ул. Гладстон 15

Проект на:

BG Бъди активен

С подкрепата на:

В партньорство с:

 

С медийната поркрепа на: