От една четвърт до една трета от пловдивчани се опитват да следват принципа #БезОтпадъци в ежедневието си

Намалете употребата им и рециклирайте

В Международния ден без найлонови торбички 3 юли платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ публикува резултатите от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци. Изследването е направено от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив през април и май 2019 г. сред 602 пълнолетни жители на Пловдив. Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене.

На базата на общия анализ от изследването средно една четвърт (а при определени социални групи до една трета) от участниците в проучването, могат да се определят като активни защитници на околната среда и чистотата в града. Това са жители, които до голяма степен са усвоили екологосъобразно поведение в ежедневието си и прилагат част от принципите за живот #БезОтпадъци. Много от тях събират и изхвърлят разделно отпадъците си, намаляват употребата на пластмаса, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и като цяло са по-непримирими към замърсяването и безразборното изхвърляне на отпадъци. Преобладаващите участници в тези групи са учащи, хора с висше образование, хора със свободни професии и жени.

Значим дял от участниците в проучването посочват, че в ежедневието си все пак предприемат известни действия за намаляване на отпадъците, като например, да използват хартиени чашки за еднократна употреба вместо пластмасови (49%), да пазаруват с чанти за многократна употреба вместо с найлонови торбички (40%), да пренасят храна в кутии за многократна употреба (43%) и др. подобни примери

Потенциал за активисти

Добрата новина според платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е, че групата на активните граждани има потенциал да бъде разширена поне до 40%, тъй като приблизително толкова от участниците в проучването посочват, че са участвали под една или друга форма в различни инициативи по почистване на обществени зони (15% правят това редовно, а 25% рядко). „Нашият опит в работа с граждани и доброволци показва, че хората, които веднъж или два пъти участват в подобни акции, остават ангажирани с каузата и рано или късно отново се включват като активисти“ – казва Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди активен. „С предстоящите инициативи на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ в идните месеци се надяваме да въвлечем отново тези по-пасивни застъпници на чистотата и опазването на околната среда, като им предложим добри възможности да научат повече по темата, да обменят опит с други активисти и да тестват различни дребни стъпки за по-чист начин на живот“ – допълва тя. 

Замърсеният въздух и пластмасите – най-голямата опасност за околната среда

Пловдивчани посочват замърсяването на въздуха и растящото количество отпадъци като най-сериозна заплаха за околната среда (посочени съответно от 79% и 71% от участниците в изследването). Замърсяването на водите, почвата и използването на химикали в селското стопанство са тревожни за половината и малко над половината запитани. За около и над 90% от участниците в изследването влиянието на пластмасовите опаковки върху околната среда и здравето са проблем. Около 60% от запитаните посочват пластмасовите отпадъци като най-опасните битови отпадъци. При декларирането на такава сериозна загриженост, впечатление прави, че едва около една трета от участниците в проучването посочват, че са много добре запознати с последиците от замърсяване с различни видове отпадъци, а 54% – в малка степен и не проявяват активност да се задълбочат в темата. Пак толкова – само около 1/3 – посочват, че са добре информирани за ползите и начините за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци. Едва 24% посочват, че са запознати с това, че преработката и повторното използване в нови продукти е един от най-важните начини за оползотворяване на отпадъците.

Разминаване между убеждения и действия

Не е изненадващо, че изследването регистрира огромна разлика между декларираните от хората убеждения и реално предприетите действия в тяхна защита. Пътят между декларираната информираност, мотивацията за действие и реалното поведение понякога се оказва доста дълъг. 85% от участниците в проучването декларират, че намират за важни и полезни обществените инициативи за опазване на околната среда, но едва между 15 и 19% редовно участват в дейности като почистване и облагородяване на обществени пространства или зони около дома си. Подобна, макар и по-малка, пропаст съществува и между тези, които заявяват, че опазването на околната среда е много важно за тях (68%) и тези, които на практика редовно събират отпадъците разделно в домакинството си (27%). Подобна е ситуацията и по отношение на търпимостта към замърсяването – около 60% са били свидетели на безразборно изхвърляне на отпадъци и опаковки, но едва малко над 4% посочват, че редовно правят забележка на нарушителите.

 

Кой е отговорен да живеем в чист град

Около 50% от участниците в анкетата отговарят с уклончивото „по-скоро да“ на въпроса дали личните усилия имат значение за опазване на чистотата в града.  Крайните оптимисти (посочили отговор „да“) и крайните песимисти (посочили отговор „не“) по темата са с изравнени сили – по ок. 25%. Очевидно чистотата на градската среда в Пловдив ще зависи от възможността част от хората, отговорили уклончиво, да бъдат въвлечени в действия в домакинството, в работата си или в квартала, с които да бъдат убедени, че личните усилия имат значение.

Колкото по-запознати с темата за околната среда и вредата от отпадъците са хората, толкова повече осъзнават своята лична отговорност за опазване на чистотата в града. Над 40% от тези, които декларират, че личните им усилия имат значение са много добре информирани,  изхвърлят редовно отпадъците си разделно и участват в инициативи за почистване.

Какво ни пречи

Въпреки че 63% от гражданите оценяват, че в кварталите им има условия за разделно събиране на отпадъците, едва 27% го правят редовно. 40% посочват, че рядко изхвърлят разделно. В районите, в които хората декларират, че има добри условия за разделно изхвърляне на отпадъци (има цветни контейнери), делът на тези, които изхвърлят разделно редовно е почти четири пъти по-голям от тази в районите с недостатъчна инфраструктура. Въпреки недостига на контейнери в определени райони, едва 3% са отправяли към общината искане за поставяне на контейнери за разделно събиране в близост до жилището им. 67% одобряват, макар и не напълно, работата на сметосъбиращите организации. 

Оказва се, че хората нямат възможност да изхвърлят разделно извън дома си, защото съвсем малък дял респонденти посочват, че има добри условия за това в заведенията на самообслужване (едва 11%), парковете (17%), учебните заведения (25%) и офисите (37%).  

Освен инфраструктурата, като сериозна пречка за разделно събиране на отпадъците са посочени и митовете, че събирането е неефективно (посочено от 46% от участниците) и липсата на осъзнаване на важността на темата (според 44%).

Срещу конкретна „облага“ за общността обаче почти 80% от хората са склонни да започнат да събират разделно, вероятно само за определен период от време. Добра инвестиция за тях би било да събират пластмасови опаковки (у дома или да почистят обществени места), срещу което да получат например нови пейки.

Как да превърнем убежденията в действия

Кой трябва да направи нещо за чиста градска среда? Отговорности.

Част от предстоящите инициативи на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ са именно в такава насока. „За нас е важно да създадем условия хората да се убедят, че не е толкова трудно да променят няколко навика в ежедневието си“ – коментира Ласка Ненова. Платформата работи активно от м. април 2019 и вече подкрепи значителни събития от календара на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, като осигури обучения и подкрепа за разделно събиране на отпадъците. Бяха проведени и няколко акции сред гражданите, за да привлекат вниманието им към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота. До края на годината предстоят още много различни дейности.

Най-близките сред тях са:

–          Чисти вечери – от събота 6 юли, два пъти седмично, доброволци на платформата ще провеждат забавни занимания и игри, посветени на намаляване и оползотворяване на отпадъците в Градската градина в Пловдив;

–          Акция към компаниите, които имат желание да въведат разделно събиране в офисите си – подкрепа с материали и обучения;

–          Откриване на специално обществено пространство в Пловдив _Място #БезОтпадъци, което ще се превърне в притегателна точка за чисти инициативи на принципа на т.нар. тактически урбанизъм;

–          До 5 юли продължава играта с награди на платформата за поддържане на околоблокови пространства;

–          В ход е и набирането на предложения за облагородяване на обществени зони в кварталите на Пловдив;

–          Предстои и анонс за надпревара за събиране на пластмасови опаковки в полза на местните общности.

–           През септември ще бъде организирано Есенно почистване на различни градски зони

Повече информация ще намерите в страницата на инициативата във Фейсбук „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ и в сайта на сдружение БГ Бъди активен. „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола като част от визията й за Свят без отпадъци.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.