МРЪСНАТА ИСТИНА ЗА ФАСОВЕТЕ

МРЪСНАТА ИСТИНА ЗА ФАСОВЕТЕ

Как фасовете и отпадъкът от цигарените филтри се оказват много по-сериозен проблем, отколкото предполагаме.

Мръсната истина за фасовете

Фасовете, или използваните цигарени филтри, угарките, са най-омаловажавания отпадък, когато говорим за проблемни отпадъци в световен мащаб. 

Те едва ли са първото нещо, което ще ви хрумне, ако ви зададат въпроса „Кой продукт от пластмаса е най-големия замърсител в света?“

Отговорът е: цигареният фас.

През август 2019-та National Geographic публикува статия за реалните размери на проблема, като цитира, че към 2019-та година, пушачите по света купуват 6.5 трилиона цигари годишно или 18 милиарда цигари на ден, което означава, че като отпадък, всеки ден получаваме 18 милиарда фасове. Повечето от тях отиват на боклука, но голяма част биват изхвърлени на улицата, по тротоарите или през прозореца, с присъщия на пушача автоматизиран жест.

Цигарените филтри са направени от пластмаса 

Много от пушачите все още вярват в мита, че филтрите се правят от памук или друг органичен елемент, но 98% от цигарените филтри са направени от целулозен ацетат – вид пластмаса, за чието разлагане е необходимо цяло десетилетие. Попаднали в природата, цигарените угарки остават за дълго там, а във вода са токсични и смъртоносни за водните обитатели и проблем за всички останали по веригата, което включва и нас, хората. 

Електронните цигари не облекчават проблема, а само го увеличават, тъй като за тяхното използване и изработка количеството пластмаса се увеличава.

Цигарените филтри са вредни за всички

Създадени през 50-те години на XX век, за да намалят вредата от никотина и катрана, филтрите преминават през различни варианти на изработка, преди масовото им производство да се спре на пластмасовите ацетатни нишки.

С грижа към човека, но без отговорност към природата, след употреба угарките продължават своя унищожителен път.

 Попаднали във водата, угарките приличат на късчета храна и биват погълнати от риби и други водни обитатели. Някои птици поставят фасове в гнездата си, открили, че това намалява паразитите, но плащат цена, съжителствайки с вредните вещества и токсини, които угарките съдържат. Попаднали в почвата фасовете затрудняват покълването и развитието на растенията. Природата откликва на увеличаващия се токсичен отпадък, а това неизменно стига и до човека.

Как да намалим отпадъка от цигарени угарки

Производителите на цигари работят върху алтернативи на пластмасовите филтри, но дори да се наложат като вариант, биоразградимите филтри не са пълноценно решение, тъй като също съдържат токсини и при попадане във вода, са еквивалентен замърсител на филтрите от пластмасова нишка. За тяхното разграждане също е необходим дълъг период от време.

Кампанията Keep America beautiful е с над 18-годишна история и дейност в намаляването и предотвратяването на отпадъка от цигарени угарки и най-голямата национална програма срещу отпадъчните цигарени филтри. 

Като ефективна програма срещу фасовете, кампанията препоръчва:

  • Засилване на отговорността посредством закони срещу отпадъка от цигарени угарки
  • Информиране на общността за вредата и последиците от произволното изхвърляне на фасове
  • Поставяне на пепелници на обществени места и сгради
  • и разпространение на джобни пепелници 

Какво направихме ние

пепелници атп

Платформата „Аз, Ти, Пловдив“ е активно ангажирана с проблема, който цигарените фасове създават в Пловдив и страната. По данни на Чистота Пловдив всеки ден от улиците биват събрани около 10кг. фасове. 

По наши наблюдения, водеща причина за изхвърянето им е липсата на кошчета и пепелници на обществени места. Не по-малко решаващ е и социалният фактор – липсата на култура на изхвърляне на фасовете, които се третират като „биоразградими“ или директно се изхвърлят на публични места и сред природата, като резултат от безотговорно отношение към отпадъка като цяло. 

Тази есен, като част от нашата ангажираност към проблема, създадохме и раздадохме безплатно 400 портативни джобни пепелници от направени от естествени материали – корк и бамбук.

Акцията се проведе по време на събитията НОЩ на музеите и галериите в Пловдив и PARK(ing) Day.  Чрез преносимите пепелници, използвахме възможността да разкажем повече за проблемния отпадък – фасовете. 

Красивият дизайн, лекотата на бамбуковия материал и удобната форма на пепелника му спечелиха много привърженици. Използването на мобилни пепелници, които помагат за намаляването на фасовете по улиците и в природата, тепърва предстои да се развива и да бъде прието от обществото. Началото е поставено!

мръсната истина за фасовете
мръсната истина за фасовете
пепелници АТП Място България
мръсната истина за фасовете

Искате ли да се включите в нашите дейности #БезОтпадъци? 

Искате ли да проведете „чисто събитие“ – каквото и да е събитие, което да използва ресурсите, с които разполагаме за намаляване на отпадъка?

Свържете се с нас през  някоя от нашите контактни форми

Източници:

https://www.nationalgeographic.com

https://www.kab.org 

https://no-smoke.org