#5причини да….събираш разделно своя отпадък
#5причини да….събираш разделно своя отпадък

Всеки един човек е отговорен за собственото си рециклиране Една от целите на платформата „Аз, Ти, Пловдив!“ е да предизвика всеки разумен човек да преосмисли навиците си относно разделното събиране…